«powrót

Zobacz: Gdańsk-Oliwa: opactwo cystersów

Gdańsk: Muzeum Archidiecezjalne

Uroczystego otwarcia muzeum dokonał ówczesny kardynał Karol Wojtyła, przy udziale biskupa gdańskiego Zygmunta Kaczmarka, w listopadzie 1975 roku.

Muzeum prezentowało wówczas stałą wystawę obiektów sakralnych wszystkich dziedzin sztuki, organizowało wystawy czasowe, takie jak: „Wystawa krucyfiksów”, czy „800-lecie klasztoru w Oliwie”.

W 1994 roku muzeum zawiesiło działalność z powodu prowadzonych prac konserwatorskich, które zakończono 1999 r.

Ponowne otwarcie muzeum nastąpiło w 2004 roku. Zwiedzającym udostępniono krużganki pocysterskie wraz z pomieszczeniami przyległymi, takimi jak: dawny kapitularz cysterski , refektarz, Sala Pokoju Oliwskiego, Kaplica Mariacka oraz wewnętrzny wirydarz klasztorny.

W dawnym lawatorium mieści się stała ekspozycja zatytułowana „Przedmioty liturgiczne świątyń Pomorza Gdańskiego od XV do XX wieku”.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.