«powrót

Gdańsk: "Sąd Ostateczny" Hansa Memlinga

Arcydzieło autorstwa niemiecko-niderlandzkiego malarza Hansa Memlinga ma formę tryptyku. Obraz został namalowany w latach 1467-1473, na zamówienie bogatego bankiera florenckiego. W 1473 roku przewożące dzieło statki zostały napadnięte w kanale La Manche przez gdański okręt piracki „Peter von Danzig”, a obraz padł łupem gdańskiego pirata Paula Benecke. Mimo protestów Papieża, Medyceuszów i króla Burgundii, tryptyk został przekazany dla Kościoła NMP w Gdańsku. Wędrówka obrazu na tym się nie zakończyła- w 1807 roku napoleoński dyrektor Luwru zabrał go do Francji, skąd po klęsce Napoleona dzieło wróciło do Gdańska. W 1945 roku tryptyk został ponownie wywieziony, tym razem przez Turyngię do Rosji. Powrócił do Polski w 1956 roku i obecnie jest perłą kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku, natomiast w kościele Mariackim znajduje się jego XIX-wieczna kopia. Słynny tryptyk przedstawia na trzech skrzydłach biblijne Piekło, Niebo oraz w części głównej- scenę sądu ostatecznego.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.