«powrót

Zobacz: Matemblewo: sanktuarium maryjne

Gdańsk: Gdańskie Betlejem

Gdańskie Betlejem to widowisko plenerowe, które od kilku lat jest organizowane w okresie Bożego Narodzenia sanktuarium matemblewskim .

Jest to spektakularna inscenizacja tematów związanych z narodzeniem Jezusa.

W 2005 r. odbyła się inscenizacja wędrówki Trzech Króli do Betlejem. W widowisku biorą udział aktorzy, muzycy, młodzież oraz zwierzęta z oliwskiego zoo.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.