«powrót

Gidle: figura Matki Bożej Gidelskiej,

Figura Matki Bożej Gidelskiej stoi w kościele Wniebowzięcia Matki Bożej w Gidlach, na terenie klasztoru dominikańskiego.

Figurka ma 9 centymetrów wysokości, wykonana jest z kamienia. Matka Boża trzyma w dłoniach Dzieciątko. Nie wiadomo, kto był jej autorem ani kiedy została wyrzeźbiona.

Według podań historia figurki zaczyna się w 1516 r. Zgodnie z legendą znalazł ją podczas orki miejscowy rolnik, Jan Czeczek. Początkowo została umieszczona w kapliczce w formie drewnianego słupa (obecnie stoi przy ołtarzu w kaplicy Matki Bożej), ale potem powstała większa, drewniana kapliczka.

Po przybyciu do Gidel dominikanów (sprowadzonych przez właścicielkę wsi, Annę z Rosocic Dąbrowską) o figurce zrobiło się głośno w całej Polsce. Do kaplicy zaczęły przychodzić pielgrzymki, głównie ze Śląska. Dzięki temu gidelski klasztor jako jedyny w zaborze rosyjskim przetrwał rozbiory.

Po odzyskaniu niepodległości, 15 sierpnia 1921 r., odbyła się koronacja figury.

Matka Boża Gidelska uznawana jest za „lekarkę ciał”, a znajdująca się niedaleko Matka Boża Częstochowska – „lekarkę dusz”. W Gidlach zachowały się świadectwa cudownych uzdrowień, jakich doświadczyli pielgrzymi w ciągu kilku wieków.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.