«powrót

Gidle: klasztor dominikański

Zespół klasztorny oo. dominikanów w Gidlach (gmina Gidle, powiat radomszczański, archidiecezja częstochowska) powstał w latach 1640-55. Konsekracja odbyła się rok po zakończeniu prac.

Wczesnobarokowy kościół Wniebowzięcia Matki Bożej budowany był od 1612 r. pod kierunkiem architekta Jana Buszta. Świątynia jest murowana, orientowana, trójnawowa. Ma formę bazyliki, posiada transept.

Wewnątrz znajduje się rokokowy ołtarz główny (1796 r.) i ołtarze boczne z połowy XVIII stulecia.

W kaplicy Matki Boskiej Gidelskiej znajduje się ołtarz z 1651 r., na którym ustawiona została figura Matki Boskiej Gidelskiej. Tabernakulum pochodzi z XVIII w.

Na terenie klasztoru działa biblioteka założona w 1624 r. Znajduje się w niej kilka tysięcy dzieł. Przyklasztorne muzeum jest znacznie młodsze – zostało założone w 1950 r.

Historyczne znaczenie mają dwa stoły dębowe wykonane na okoliczność wizyty króla Jana III Sobieskiego jadącego pod Wiedeń.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.