«powrót

Gierałcice: kościół ewangelicki

Początkowo w XV wieku była to kaplica grobowa rodziny Gierałtowskich, przejęta w 1560 roku przez protestantów. Następnie w roku 1617 kaplica została powiększona i zamieniona na kościół.

Obecny wygląd to suma wielu przeróbek architektonicznych. Dobrze jest zwrócić uwagę na kartusze herbowe, ołtarz regencyjno-renesansowy, ambonę barokową oraz renesansowe epitafia z XV wieku.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.