«powrót

Gliwice - Teatr A

Teatr A z Gliwic to jedyna tego rodzaju instytucja w Polsce. Grupa działa od 1996 roku jako zawodowy offowy teatr religijny.

Teatr sięga po dorobek kulturalny krajów europejskich, do tekstów biblijnych, języka staropolskiego oraz tańców ludowych. Łączy elementy teatru muzycznego ze sceniczną awangardą.

Przez 10 lat działalności wystawił 14 premier. Są wśród nich musicale (m.in. „Jonasz”), spektakle muzyczne(„Pasja”), oratoria („Neuma”), performance („Pelikan”), moraliety („Kwidam – rzeczy ostatnie”) oraz widowiska uliczne („Genesis”). Grupa wciąż szuka owych form wyrazu. Przez prosty język stara się przekazać widzowi tematy piękna i sacrum.

Mimo, iż od 2003 roku działa stała scena, Teatr A wierny jest tradycji „teatru w drodze”, często jeździ z przedstawieniami na tournee po kraju i za granicą. Gościł już na wielu festiwalach teatralnych w Niemczech, Szwecji, Czechach, Bułgarii, Rumunii, Białorusi oraz na Słowacji i Węgrzech.

Aktualne informacje na temat działalności teatru znaleźć można na jego stronie internetowej www.teatr-a.art.pl .

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.