«powrót

Gliwice: kościół Wszystkich Świętych

Parafia została założona około połowy XIII wieku. Pierwszy kościół przypuszczalnie został wzniesiony z drewna. Obecny wybudowany został w XV wieku.

Jest to budowla trójnawowa, halowa, z trójprzęsłowym prezbiterium i czteroprzęsłowym korpusem.

W prezbiterium założone jest sklepienie sieciowe, zaś w nawach gwiaździste. Smukłe ośmioboczne filary oddzielają od siebie nawy. Pomiędzy nawą główną a prezbiterium istnieje ściana tęczowa z ostrołukiem.

W XVII wieku pierwotną, ceglano-kamienną frakturę ścian i filarów pokryto tynkiem.

Bogate, rzeźbiarskie wnętrze kościoła uzupełniają duże nowoczesne organy z parawanowym prospektem, uformowanym z rzędu piszczałek. Zbudowane zostały przez formę Rieger i Kloss z Krnova.

W skarbcu kościelnym przechowywana jest wspaniała monstrancja ze sceną powrotu zwiadowców do Ziemi Kanaan.

Opodal, przy ul. Kościelnej, usytuowana jest plebania zbudowana w 1781 roku w stylu klasycystycznym. W podziemiach kryją się gotyckie wątki murów oraz ostrołukowe portale, co wskazuje na średniowieczny rodowód tego obiektu.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.