«powrót

Głogów: kolegiata Najświętszej Marii Panny

Kolegiata Najświętszej Panny Marii w Głogowie zbudowana została w pierwszej połowie XIII stulecia. Obecna budowla pochodzi jednak z lat 1413-66.

Pierwotna świątynia była trójnawową, orientowaną bazyliką, z prezbiterium zbudowanym na kwadracie, zamkniętym pięcioboczną absydą. Wygląd fasady zachodniej pozostaje tajemnicą. Od południa do budowli przylegała kaplica.

Obecna kolegiata jest budowlą gotycką, trójnawową, halową, z długim, zamkniętym poligonalnie prezbiterium. Świątynia zbudowana została z cegły. W nawach bocznych znajduje się sklepienie gwiaździste (1466 r.), a w prezbiterium i nawie głównej – sklepienie kolebkowe z lunetami (XVII w.).

W 1945 r. kolegiata została zniszczona. Z bogatego wyposażenia ocalała tylko gotycka rzeźba księżnej wielkopolskiej Salome (żony księcia Konrada Głogowskiego). Znajduje się w tej chwili w Muzeum Narodowym w Poznaniu.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.