«powrót

Zobacz: Ełk: Wyższe Seminarium Duchowne

Ełk: miesięcznik „Głos Serca”

Alumni Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Ełckiej podjęli się redagowania i wydawania swojego własnego pisma pod tytułem Głos serca.

Pierwszy numer miesięcznika został wydany w 1993 r.

Zespół redakcyjny tworzą klerycy WSD w Ełku, spośród których wybierany jest redaktor naczelny.

Czasopismo zawiera informacje na temat życia religijnego, naukowego oraz kulturalnego alumnów ełckiego seminarium.

Znajdują się w nim również artykuły poruszające istotne problemy dzisiejszych czasów.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.