«powrót

Zobacz: Głotowo: Sanktuarium Najświętszego Sakramentu

Głotowo: barokowy ołtarz główny

Ołtarz główny w głotowskim sanktuarium pochodzi z 1726 r.

Jest to niezwykle rozbudowane dzieło epoki baroku, przepojone głęboką symboliką związaną z Najświętszym Sakramentem. Na jego szczycie umieszczono symbol chwały odbieranej przez Chrystusa – monstrancję adorowaną przez anioły. Po obu stronach znajdują się dwa klęczące woły.

W ołtarzu jest także obraz Maryi Wniebowziętej, otoczony postaciami świętych, znanych ze swojego szczególnego kultu dla Najświętszego Sakramentu. Figury świętych niosą monstrancję.

Centralną część ołtarza zajmuje obraz nieznanego autora, przedstawiający Ostatnią Wieczerzę.

Grupy ołtarzowej dopełniają znajdujące się powyżej tabernakulum rzeźby Mojżesza z krzewem gorejącym oraz Aarona w stroju arcykapłana z kadzielnicą. W narożnikach ołtarza stoją postacie św. Anny i św. Józefa.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.