«powrót

Głubczyce: kościół Narodzenia NMP

Kroniki wspominają kościół w 1257 roku, choć zapewne istniał już wcześniej. Od 1279 roku posługiwali w nim joannici. W XIV w. kościół rozbudowano.

Wyposażenie świątyni pochodzi głównie z końca XIX i początku XX w. W ścianach kruchty i naw bocznych wbudowane są inskrypcyjne kamienne tablice nagrobne z XVI i XVII w, poświęcone tutejszym zamożnym luterańskim mieszczanom.

Jedna z tablic herbowych poświęcona jest Martinowi Kinnerowi, pisarzowi miejskiemu, który był przyjacielem słynnego niemieckiego humanisty Filipa Melanchtona.

W wieżę północną pod ośmiobokiem wmurowano od północy kulę ze szwedzkiego działa - pamiątkę wojny trzydziestoletniej (1618-1648).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.