«powrót

Głuchołazy: kościół św. Wawrzyńca

Bez wątpienia jest to najważniejszy zabytek Głuchołaz. Pierwotnie był to kościół romański, z którego po licznych przebudowach powstał eklektyczny budynek zawierający także elementy gotyckie i barokowe. Pochodzi z przełomu XIII i XIV wieku. Z tego okresu zachował się wczesnogotycki portal ozdobiony maskami mnichów oraz masyw zachodniej fasady.

Obecny wygląd budowla uzyskała po przebudowie w latach 1729-1733. Barokowe wnętrze wykonał K. Tausch wg projektu J.I. Töppera. Neobarokowe hełmy wież i główny ołtarz pochodzą z początku XX wieku. Z akcentów romańskich pozostał tylko portal główny i fasada.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.