«powrót

Gniew: kościół gotycki św. Mikołaja

Pierwsze wzmianki o świątyni pochodzą z XIV wieku. Gotycka trójnawowa budowla na planie krzyża łacińskiego z wyodrębnionym prezbiterium została zrekonstruowana w XIX wieku.

Do dziś zachowała charakter gotyckiej świątyni. Prezentuje typ trójnawowej budowli z prezbiterium trójbocznie zamkniętym i wieżą dzwonną umieszczoną po stronie zachodniej.

Charakterystyczne dla tego kościoła jest wtopienie wieży w nawę środkową. W wystroju kościoła szczególnie wyróżniają się zespół ołtarzy, organy oraz ambona i baptysterium.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.