«powrót

Gniezno: Zjazdy Gnieźnieńskie

Zjazdy Gnieźnieńskie to międzynarodowe kongresy laikatu, łączące intelektualną debatę z modlitwą i ekspresją artystyczną.

Idea Zjazdów nawiązuje do Zjazdu Gnieźnieńskiego, który odbył się w 1000 r. Wówczas to do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie, przybył cesarz Otton III, spotykając się zarazem z władcą Polski księciem Bolesławem Chrobrym. Wydarzenie to miało również charakter synodu kościelnego, podczas którego ogłoszono powstanie pierwszej na ziemiach polskich metropolii ze stolicą w Gnieźnie. Zjazd więc symbolicznie oznaczał przyjęcie Polski do grona państw europejskich.

Tradycję organizowania zjazdów gnieźnieńskich - jako ważnych wydarzeń w dziedzinie duchowej i politycznej w skali europejskiej – podjął metropolita gnieźnieński abp Henryk Muszyński.

Z jego inicjatywy, 3 czerwca 1997 r., w tysięczną rocznicę śmierci św. Wojciecha odbył się w II Zjazd Gnieźnieński, towarzyszący papieskiej pielgrzymce do ojczyzny. Uczestniczył w nim Ojciec Święty Jan Paweł II i siedmiu prezydentów Europy Środkowej i Wschodniej: prezydent Polski - Aleksander Kwaśniewski, Czech - Vaclav Havel, Niemiec - Roman Herzog, Węgier - Arpad Goencz, Słowacji - Michal Kovacz, Litwy - Algirdas Brazauskas i Ukrainy - Leonid Kuczma.

Ojciec Święty wypowiedział wówczas – do prezydentów i 300 tysięcy zgromadzonych z tej okazji pielgrzymów - znamienne słowa: “Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha!”.

Świętego Wojciecha nazwał: "symbolem duchowej jedności Europy". Podkreślił, że jego świadectwo jest nieprzemijające, gdyż cechuje je przede wszystkim umiejętność harmonijnego łączenia różnych kultur.

Z jego inicjatywy powstało też Forum Świętego Wojciecha, struktura laikatu, która podjęła trud organizowania kolejnych zjazdów.

Są to spotkania łączące przedstawicieli różnych ruchów stowarzyszeń i inicjatyw chrześcijańskich. Spotkania mają charakter ekumeniczny. Podejmowana problematyka dotyczy przede wszystkim wspólnej odpowiedzialności chrześcijan za Europę, nie tylko w wymiarze świadectwa wiary, ale również w przestrzeni politycznej, społecznej i kulturalnej.

Integralnym elementem zjazdów jest wspólna modlitwa. Zjazdom towarzyszą wystawy, koncerty i teatr. Wiele imprez o takim charakterze organizowanych jest również przy okazji Zjazdu przez miasto Gniezno, które w ten sposób pragnie podkreślić rangę tej międzynarodowej imprezy.

więcej: www.euroforum.pl

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.