«powrót

Godzięcin: kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Godzięcinie (pow. wołowski, gm. Brzeg Dolny) wzniesiony został w 1583 r.

Nie wiadomo dokładnie czy wznieśli go katolicy, czy miejscowa społeczność ewangelicka, na podstawie przepisów pokoju augsburskiego (1555 r.).

W czasie wojny 30-letniej został z kościoła usunięty pastor, a po wojnie jako własność dziedziczna Habsburgów został objęty akcją rekatolizacji.

W 1845 r. w Godzięcinie było tylko 18 katolików i 678 ewangelików. W ciągu roku odbywało się w kościele tylko 5 nabożeństw. W 1833 roku protestanci próbowali przejąć kościół, jednak bez skutku.

Po 1945 r. kościół ostatecznie przejęli katolicy – przesiedleńcy z kresów wschodnich.

Otoczony ceglanym murem umiejscowiony jest w środku wsi, na terenie dawnego cmentarza. W południowo-zachodnim narożu wznosi się drewniana dzwonnica z 1877 r. Przed kruchtą rosną zabytkowe lipy.

Ołtarz główny z 1602 r. renesansowy, wykonany z drewna polichromowanego, na nadstawie tryptyk z rozbudowanym zwieńczeniem.

Warto też zobaczyć piaskowcową chrzcielnicę z II p. XVI w., renesansowe epitafia Anny i Krzysztofa Polein z drewna polichromowanego.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.