«powrót

Gołąb: Domek Loretański

Wybudowany ok. 1640 staraniem ks. Szymona Grzybowskiego przy wydatnej pomocy Jerzego Ossolińskiego, jako kopia Santa Casa w Loreto.

Dzięki bogatej dekoracji rzeźbiarskiej stanowi unikalny przykład architektury późnorenesansowej na terenie archidiecezji.

Niezwykłą ozdobą tej budowli są ceramiczne posągi proroków nawiązujące do sztuki Michała Anioła.

W XVII w. w Domku odbywały się nabożeństwa. Podobno duża liczba wotów z jego uposażenia została ofiarowana Tadeuszowi Kościuszce na cele powstania.

Podczas potopu szwedzkiego uległ zniszczeniu, podobnie wskutek pożarów i wylewów Wisły. Wpłynęło to na zarysowanie się ścian, dlatego w 1720 r. wzmocniono je żelaznymi ankrami, a prezbiterium skarpami. Remontowany w I poł. XIX w., w 1856 r. dobudowano wieże.

Ponownie zniszczony podczas II wojny światowej i na nowo odbudowany, w 1965 r. pomalowany.

Świątynia jest jednonawowa, renesansowo-manierystyczna.

Portal ujęty parą płaskorzeźb z przedstawieniem apostołów oraz wypukłym kartuszem okolonym wolutami i ornamentem małżowinowo-chrząstkowym.

W otworze drzwiowym bogato dekorowana stolarka renesansowa. W ołtarzu głównym obrazy MB Ukoronowanej wśród aniołów (Zwiastowanie NMP) i Najświętszego Serca Pana Jezusa. W ołtarzach bocznych: obraz św. Katarzyny i MB Częstochowskiej, MB Niepokalanie Poczętej i św. Floriana. Chrzcielnica z XVI w., na chórze muzycznym organy 12-głosowe, barokowe, sprzed 1650 r., częściowo przebud. w 1908 r.

W niszy stała figura MB Loretańskiej, którą przywiózł z Włoch kanclerz Jerzy Ossoliński. Figura była wykonana w drewnie kokosowym, pokryta kolorową polichromią olejną, przystrojona w suknię bogato dekorowaną przez kanclerzynę Ossolińską. Od 1999 r. figura MB Loretańskiej ponownie jest w kościele.

W roku 2001 kościół został podniesiony do rangi Sanktuarium MB Loretańskiej - Patronki ludzi w drodze.

Na podstawie: www.kuria.lublin.pl oraz „Skarby Lubelszczyzny” pod red. Ks. P. Kowalki i zespołu, Lublin 2005

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.