«powrót

Góra: kościół parafialny św. Katarzyny

Kościół parafialny Św. Katarzyny w Górze (pow. Góra), wzmiankowany w 1302 r., po pożarze odbudowany został w latach 1457-1552.

Kolejny pożar w 1759 r. i brak należytej konserwacji doprowadził do zawalenia się partii sklepień i wieży zachodniej w 1963 r.

Restaurowany w latach 1964-1965, jest budowlą murowaną z cegły, orientowaną, trzynawową, halową o sklepieniach gwiaździstych, z prezbiterium zakończonym sześciobocznie, otoczonym ambitem i wieńcem kaplic.

Pośrodku nawy środkowej filar dzielący sześciobok na połowy. Od zachodu budowlę flankują dwie nie ukończone wieże o póżnogotyckich formach. We wnętrzu wyposażenie barokowe z 2. poł. XVIII w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.