«powrót

Zobacz: Góra Świętej Anny

Góra św. Anny: Grota Lurdzka

Grota Lurdzka usytuowana jest w dolinie w sąsiedztwie kościoła, u stóp zbocza, w miejscu dawnego, zasypanego kamieniołomu bazaltu.

Wzniesiona została z wapiennych głazów w latach 1912-1914 wg projektu Wilhelma Bauma na wzór groty w Lourdes, z figurą Matki Bożej w głównej niszy.

Przed grotą znajduje się duży plac, na którym gromadzą się wierni odwiedzający sanktuarium św. Anny.

Tu również odbywa się uroczysta msza pielgrzymów zmierzających pieszo na Jasną Górę. Grota otoczona jest 14 kaplicami - skalnymi grotami, zbudowanymi w latach 1914-15 przez V. Orfa. Umieszczono w nich płaskorzeźby - stacje Drogi Krzyżowej z badeńskiej pracowni braci Morder (1914-16).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.