«powrót

Zobacz: Góra Świętej Anny

Góra św. Anny: klasztor

Obecny klasztor franciszkanów został zbudowany w latach 1733-49 wg planów skorygowanych przez architekta Ferdynanda Gansa, na miejscu pierwotnego drewnianego, fundacji Melchiora Ferdynanda Gaschina. Kilkakrotnie odnawiany i przebudowywany w latach: 1868, 1899, 1905.

Klasztor wzniesiony został na planie czworoboku, z prostokątnym wirydarzem krużgankowym pośrodku, przyległy z boku do kościoła. Wnętrza nakryte są głównie barokowymi sklepieniami kolebkowymi, częściowo z lunetami. Zachowały się liczne obrazy barokowe z XVII i XVIII w., w tym portrety fundatorów klasztoru i kalwarii oraz cenna biblioteka ze zbiorem starodruków.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.