«powrót

Zobacz: Góra Świętej Anny

Góra św. Anny: kościół św. Anny

Pierwotny gotycki kościół pątniczy św. Anny został ufundowany przez Krzysztofa i Mikołaja Strzałów w latach 1480-1516. W 1655 roku został przekazany franciszkanom . Przebudowywany był wielokrotnie w stylu barokowym.

W II poł. XIX wieku dobudowano wieżę zegarową i przedsionek kościoła. W 1980 roku, w 500-lecie istnienia sanktuarium, został wyniesiony do godności bazyliki mniejszej .

Kościół jest jednonawowy, złożony z prezbiterium, przy którym znajduje się zakrystia i nowa kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej (1980) oraz szerszej czworobocznej nawy na planie zbliżonym do trapezu, zamkniętej XIX-wieczną kruchtą od zachodu.

Pod prezbiterium znajduje się krypta grobowa z trumnami z XVIII i XIX w. głównie okolicznych przedstawicieli rodów szlacheckich.

Wnętrze nakryte sklepieniem kolebkowo-krzyżowym (w prezbiterium) i kolebkowym z lunetami (w nawie), o ścianach ożywionych pilastrami z bogatą dekoracją głowic.

Wystrój bazyliki jest barokowy i niezwykle bogaty. Na szczególną uwagę zasługują malowidła ścienne na sklepieniach, otoczone dekoracją stiukową ze scenami m.in. z życia św. Anny i historii klasztoru.

W centralnym punkcie sanktuarium - w ołtarzu głównym - znajduje się (od 1898 r.) bardzo cenna gotycka figura - relikwiarz św. Anny Samotrzeciej.

Do interesujących elementów wystroju należą też barokowe XVIII-wieczne obrazy w ołtarzach bocznych, organy z 1938 r. ze stylizowanym prospektem o charakterze rokokowym i witraże współczesne. W okresie Bożego Narodzenia kościół zdobi imponująca szopka z końca XIX w.

Podczas swojej drugiej pielgrzymki do ojczyzny kościół odwiedził papież Jan Paweł II (ten fakt upamiętnia marmurowa tablica na filarze prezbiterium).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.