«powrót

Górecko Kościelne: Dębowa Aleja

Od kościoła św. Stanisława w Górecku w stronę płynącej u stóp osady rzeki Szum prowadzi dębowa aleja, wzdłuż której rośnie sześć pomnikowych dębów. Najstarszy z nich ma około 500 lat. Jego obwód wynosi 7,4 m.

W połowie długości alei znajduje się drewniana kaplica z obrazem św. Stanisława , zwana kaplicą "pod dębami". Datowana jest na I połowę XIX w. Wewnątrz ołtarz z obrazem św. Stanisława. Pochodzi on z 1631 r, choć został później przemalowany. Za obrazem znajduje się pień sosny, wiązany tradycyjnie z objawieniami św. Stanisława z 1648 r. Lokalizację tej kapliczki, jak również kościołakapliczki na wodzie miał wówczas wskazać sam św. Stanisław.

W alei dębowej znajdują się też drewniane stacje drogi krzyżowej wyrzeźbione przez Jana Pastuszka z Józefowa.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.