«powrót

Górka Kościelna: kościół Wszystkich Świętych

Kościół pw. Wszystkich Świętych (1646-1648), późnogotycki, drewniany. Kościół jednonawowy, z wielobocznie zamkniętym prezbiterium, od północy znajduje się zakrystia, a od południa babiniec, a od zachodu kruchta.

Ściany i sklepienia pokryte polichromią z 1909 r.

Ołtarze rokokowe z XVIII w. W głównym znajduje się obraz Matki Boskiej Anielskiej z XVII w. W bocznych obrazy Chrystus i Samarytanka z XVIII w. i Serce Jezusa J. Rymarówny.

Ambona rokokowa z XVIII w., chrzcielnica barokowa z XVIII w. Przy kościele murowana dzwonnica z 1823 r.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.