«powrót

Gorlice: parafia św. Trójcy

Prawosławna parafia św. Trójcy powstała w 1985 r., a od 1991 r. ma własną, nową cerkiew (dane historyczne wskazują, że prawosławna cerkiew istniała tam już w XV w.).

W roku 1994 w Gorlicach odbyły się uroczystości kanonizacyjne o. Maksyma Sandowicza - prawosławnego księdza rozsztrzelanego w 1914 r. przez żołnierzy austriackich. Była to pierwsza kanonizacja w historii Kościoła Prawosławnego na Łemkowszczyźnie. Na budynku sądu w Gorlicach, gdzie zginął kapłan, wmurowano pamiątkową tablicę.

Parafia, której proboszczem jest ks. Roman Dubec, prowadzi szeroko zakrojoną działalność religijną i kulturalną.

Przy parafi działają: Instytut Kultury Prawosławnej Elpis, Prawosławna Organizacja Sportowa, Biblioteka Diecezjalna, Archiwum Karpackie i Wydawnictwo Antyfon.

Więcej:

gorlice.dawid.webd.pl

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.