«powrót

Gorysławice: kościół św. Wawrzyńca

Świątynia powstała w 1535 r. na miejscu drewnianego kościoła z 1430 r. staraniem miejscowego proboszcza ks. Józefa Daniłowicza.

W 1676 r. do nawy kościoła, od strony zachodniej, dobudowano barokową kaplicę, ufundowaną przez Wojciecha i Annę Żelazowskich.

W kościele zachowały się fragmenty gotyckiej polichromii.

Ołtarz główny pochodzi z XVII w., znajduje się w nim obraz przedstawiający świętych Szczepana i Wawrzyńca oraz rzeźby Matki Boskiej Bolesnej i św. Jana.

Na jednym z barokowych ołtarzy bocznych umieszczona jest późnogotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem.

Przy kościele znajdują się pozostałości cmentarza z zachowanymi nagrobkami z XIX w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.