«powrót

Gościszów: kościół parafialny MB Częstochowskiej

Kościół parafialny MB Częstochowskiej w Gościszewie (pow. bolesławiecki, gm. Nowogrodziec), późnoromański, został wzniesiony w połowie XIII stulecia.

Murowany z kamienia, orientowany, jednonawowy, o wnętrzu nakrytym kasetonowym stropem z 1595 r., z kwadratowym prezbiterium ze sklepieniem krzyżowo-żebrowym spływającym na narożnikowe służki o kapitelach ozdobionych dekoracją roślinną. Od zachodu kwadratowa wieża.

Pierwotną absydę rozebrano w XVII w., prezbiterium przedłużono o jedno przęsło, a następnie zamknięto trójbocznie przy użyciu starego materiału budowlanego.

Wczesnogotycki portal w ścianie północnej, półkolisty fryz w absydzie i filarki z kapitelami.

We wnętrzu malowany na tęczy krucyfiks z 1503 r., renesansowa chrzcielnica z pokrywą z 1575 r., drewniany ołtarz i ambona z około 1600 r., w prezbiterium późnogotyckie tabernakulum kamienne, malowidło ścienne z początków XV w., kilka epitafiów i nagrobków z XVII i XVIII wieku.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.