«powrót

Gosprzydowa: kościół św. Urszuli

Kościół parafialny pw. św. Urszuli z Towarzyszkami pochodzi z XVII. Wnętrze świątyni kryje malowidła z XIX w. oraz obrazy i rzeźby z XVII-XVIII w.

W 1954 r. do prezbiterium została dostawiona kaplica i dodane podcienia. Stropy i ściany nawy i prezbiterium ozdobione są figuralną dekoracją malarską z 1889 r.

Do najcenniejszych zabytków w świątyni należą otoczone miejscowym kultem obrazy: Matki Bożej z Dzieciątkiem z 2. poł. XVI w. i podobny z ok. 1700 r.

Ołtarze boczne oraz obrazy i rzeźby w nich umieszczone są barokowe i pochodzą z XVII-XVIII w.

Do cennych zabytków zaliczyć trzeba również kamienną, gotycką chrzcielnicę z XV w.

W pobliżu kościoła usytuowana jest drewniana dzwonnica wzniesiona w XVIII w. Starszy dzwon z herbem Starykoń odlany został w 1585 r., młodszy w 1959 r.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.