«powrót

Zobacz: Święta Góra Grabarka

Grabarka: klasztor św. Marty i Marii

Za lasem krzyży na Świętej Górze Grabarce znajduje się kompleks zabudowań klasztoru świętych Marty i Marii.

Żeński klasztor prawosławny powstał w 1947 roku, a w 1957 została wzniesiona cerkiew p.w. Matki Bożej Wspomożycielki i Opiekunki, w której wyposażeniu jest kilka ikon z XIX wieku. Posiada ona współczesny wystrój.

Refektarz i kaplica św. Barbary powstały w latach siedemdziesiątych. Obok znajduje się murowany budynek, w którym mieści się plebania i nowy refektarz oraz dom pielgrzyma.

Pierwszą przełożoną zgromadzenia była siostra Maria (Komstadius), a w 1948 r. w klasztorze było już 8 zakonnic.

Życie sióstr oparte jest na regule św. Bazylego Wielkiego i św. Teodora Studyty.

Początki działalności sióstr w klasztorze na Grabarce to okres bardzo trudny, zakonnice nocowały w dzwonnicy starej cerkwi. Kolejny etap rozbudowy przypadł na 1956 r. Wzniesiono i wyświęcono wówczas drugą cerkiew pod wezwaniem ikony Matki Bożej, Radości Wszystkich Strapionych wraz z przylegającymi do niej celami zakonnymi.

W latach 1978-1980 został wybudowany nowy, murowany dom zakonny, z obszernym refektarzem ku czci Zaśnięcia Matki Bożej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.