«powrót

Graboszyce: kosciół św. Andrzeja

Kościół parafialny pw. św. Andrzeja pochodzi z XVI w, choć pierwsze wzmianki o miejscowym kościele parafialnym pochodzą z lat 1325–1327. Wyposażenie światyni datowane jest na XVII–XVIII w.

Nadbudowa wieży, hełm i wieżyczka na sygnaturkę są polichromowane. Na belce tęczowej umieszczony jest barokowy krucyfiks.

We wczesnobarokowym ołtarzu głównym znajdują się obrazy Matki Boskiej z Dzieciątkiem i św. Andrzeja oraz skrzydła ołtarzyka szafiastego z późnogotyckimi obrazami z 1. połowy XVI w.

Kamienna chrzcielnica wykonana została prawdopodobnie w XVI wieku.

Graboszyce są wsią założoną w 1. połowie XIII w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.