«powrót

Grębień: kościół św. Trójcy

Późnogotycki, drewniany kościół Świętej Trójcy w Grębieniu (powiat wieluński, gmina Pątnów, archidiecezja częstochowska) powstał prawdopodobnie ok. 1500 r.

Świątynia z zewnątrz jest skromna – oszalowana, konstrukcji zrębowej, z wieżą i dachem krytym gontem. Portale wejściowe profilowane w kształcie „oślego grzbietu”, drzwi mają okucia z czasów budowy kościoła.

We wnętrzu kościoła, w nawie i prezbiterium zachowała się unikalna późnogotycka polichromia ścian z czasów budowy (przedstawia sceny z Męki Pańskiej) i późnogotycko-renesansowa polichromia stropów z ok. 1520-31 r., ufundowana przez arcybiskupa Jana Łaskiego.

Starsze malowidło przedstawia scenę Zaśnięcia Matki Boskiej. Maryi przygrywają dwaj grajkowie – jeden dworski i jeden chłopski. Te postaci z instrumentami muzycznymi z tamtej epoki są największą ciekawostką polichromii.

Poza grajkami są też inne elementy świeckie: herby Korab i Jastrzębiec czy orzeł jagielloński.

Ołtarz główny zawiera gotycki tryptyk z polichromowanymi rzeźbami Matki Boskiej z Dzieciątkiem, św. Barbary i św. Mikołaja .

Kościół w Grębieniu jest przedstawicielem tzw. stylu wieluńskiego wśród świątyń drewnianych i najstarszym zachowanym w całości zabytkiem sakralnym w regionie łódzkim.

Wieś Grębień znana jest od 1299 r.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.