«powrót

Grobniki: kościół Ścięcia św. Jana Chrzciciela

Z pierwotnej świątyni, zbudowanej przez joannitów, zachowała się tylko wieża i część murów głównej nawy. Pozostałe części dobudowano w roku 1701.

W ołtarzu głównym znajdują się rzeźby świętego Marcina i Jerzego, współczesne nawie głównej. Na uwagę zasługuje też umieszczony w ołtarzu obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem przywieziony z Czartorii.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.