«powrót

Gródek: kościół św. Trójcy

Wzniesiony został w latach 1593-95 z fundacji Andrzeja Kochanowskiego, stryjecznego brata poety. Konsekrował go w 1598 roku kardynał Jerzy Radziwiłł, biskup krakowski.

Kościół jest jednonawowy z piętrową przybudówką przy nawie, oraz czworoboczną trójkondygnacyjną wieżą. Wieżę dobudowano przed 1643 rokiem. Jej zwieńczenie jest dość nietypowe - to krzyż zwany w heraldyce "półtorakrzyżem". Jest to element figury herbu Jabłonowskich – Prus III , kolatorów kościoła w XIX. Wewnątrz sklepienie kolebkowo-krzyżowe z cienkimi dekoracyjnymi zebrami.

W kościele znajdują się bardzo interesujące zabytki, wśród których przede wszystkim wymienić należy polichromię z końca XVI w. i epitafium Andrzeja Kochanowskiego.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.