«powrót

Gródek: prezentacje białoruskich zespołów obrzędowych

Celem prezentacji jest upowszechnianie i kontynuacja tradycyjnych obrzędów, pokazanie różnorodności kulturowej, religijnej i narodowościowej, kultywowanie tradycji mniejszości narodowej w Polsce.

Organizatorem prezentacji jest Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Zarząd Główny.

Prezentacja białoruskich zespołów obrzędowych odbywa się w maju.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.