«powrót

Grodków: kościół św. Michała Archanioła

Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą z XII wieku. Zezwolenie na budowę wydano w 1268 roku i wtedy też zaczęto prace. Wzniesiony kościół był murowany, jednonawowy, bez kaplic i wieży. Jego fundatorem był najprawdopodobniej Henryk IV Probus, a pierwszym proboszczem Jakub z Grodkowa.

Do 1473 roku kościół nosił wezwanie albo Najświętszej Marii Panny albo Wniebowzięcia NMP. Druga połowa XVII wieku to czas rozbudowy świątyni. Dobudowano wtedy prezbiterium, nawę główną i dwie nawy boczne, a także dzwonnicę.

W XVI wieku kościół przejęli protestanci, którzy po stu latach musieli oddać przywłaszczony obiekt. Miasto Grodków od 1344 r. było własnością biskupów wrocławskich i zostało stolicą odrębnego księstwa grodkowskiego.

W kościele znajduje się zabytkowy ołtarz z 1728 r. i późnobarokowe ołtarze boczne. Od 1945 r. duszpasterstwo prowadzą Księża Misjonarze św. Wincentego a Paulo.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.