«powrót

Grojec: kościół św. Wawrzyńca

Drewniano-murowany kościół pw. św. Wawrzyńca pochodzi z 1671 r. Był kilkakrotnie przebudowany. Trójbocznie zamknięte prezbiterium i szersza, prostokątna nawa - drewniane. Kruchty konstrukcji szkieletowej. Otwarta do wnętrza nawy kaplica i zakrystia - murowane. Kwadratowa wieża ma trzy kondygnacje.

Dach nad świątynią jest dwuspadowy, z barokową wieżyczką. W wyposażeniu kościoła znajdują się: rokokowe ołtarz główny i ambona, późnobarokowe ołtarze boczne, kamienna chrzcielnica z 1648 r., konfesjonał barokowy sprzed 1748 r., epitafia z XVII i XVIII w. oraz płyta nagrobna z herbami Kornicz i Janina z XVII w. i XIX-wieczne organy.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.