«powrót

Gromnik: kościół św. Marcina

Kościół pomocniczy pw. św. Marcina Biskupa pochodzi z I. poł. XVIII w. Oryginalna ośmioboczna wieża ma nieznacznie zwężające się ku górze ściany. Wnętrze kościoła nakryte sklepieniami zdobionymi polichromią z XIX w.

W nadprożu portalu pod wieżą - płaskorzeźba św. Marcina na koniu z XVIII w.

Wejścia do kościoła zamykane drzwiami z XVIII w. W świątyni znajduje się późnobarokowy ołtarz główny z obrazem św. Marcina z ok. 1720-1730 r., ołtarze boczne z XVIII i XIX w., kamienna chrzcielnica z XVII w. oraz późnogotycki krucyfiks na belce tęczowej z XV/XVI w. i rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego z XVI w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.