«powrót

Grudziądz: dawne kolegium jezuickie (obecnie ratusz)

Dawne Kolegium Jezuickie w Grudziądzu mieści obecnie siedzibę władz miasta.

Aż do roku 1781 kolegium stanowiło najważniejszy ośrodek edukacyjny i kulturalny miasta. Po kasacie zakonu najpierw mieściło się w nim gimnazjum, potem (1816-97) – seminarium nauczycielskie. Od końca XIX w. budynek pełni funkcję ratusza.

Kolegium powstało na rzucie prostokąta. Przy elewacji tylnej wzniesione zostały dwa skrzydła. Na parterze części zachodniej znajduje się dawny refektarz ze zwierciadlanym sklepieniem z lunetami ze stiukową dekoracją z 1720-30 r.

Na sklepieniu w sieni znajduje się XVII-wieczna polichromia z iluzjonistyczną, malowaną kopułą.

Od zachodu budynek przylega do późnobarokowego kościoła pojezuickiego.

Zrekonstruowana po pożarze barokowa wieża jest miejscem codziennego rytuału – w południe rozbrzmiewa z niej hejnał Grudziądza, skomponowany przez Stanisława Szpuleckiego.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.