«powrót

Grudziądz: kościół farny św. Mikołaja

Gotycki kościół farny św. Mikołaja w Grudziądzu powstawał do 1286 r. Prezbiterium i nawy boczne zostały ukończone w 1310 r. Wieża pochodzi z początku XV stulecia.

Od 1655-59 roku kościół znajdował się w rękach ewangelików. W wieku XVIII kościół został gruntownie odnowiony.

Pseudobazylikowy, orientowany kościół, murowany z cegły o układzie wendyjskim (w prezbiterium) ma trójprzęsłowy korpus. Sklepienia gwiaździste.

Nawa główna jest wyższa od naw bocznych. Na filarze międzynawowym widnieją fragmenty gotyckich malowideł ściennych z XIV i XVI w.

Od południa znajduje się kruchta z 1632 r., od zachodu zaś wejście prowadzące przez gotycki portal. Przy wejściach znajdują się dwie granitowe kropielnice z XII/XIV w. Przy ołtarzu głównym stoi późnoromańska ośmioboczna chrzcielnica z ornamentem kwiatowym oraz figurami smoków i maszkaronów (XIV w.)

Ołtarz główny pochodzi z 1728 r. Znajdują się w nim m.in. obrazy św. Mikołaja i Trójcy Świętej. W ołtarzach bocznych można znaleźć m.in. obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem (I poł. XVII w.).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.