«powrót

Grybów: kościół św. Katarzyny

Neogotycki kościół parafialny jest trzynawowy, halowy z transeptem i prezbiterium zamkniętym wielobocznie. Po bokach znajdują się przybudówki, mieszczące od południa zakrystię i przedsionek, od północy kaplicę, od frontu kwadratową wysoką wieżę wtopioną w korpus. Nawy rozdzielone są masywnymi kolumnami o uproszczonych kapitelach, na których umieszczone są późnorokokowe drewniane rzeźby dwunastu apostołów z atrybutami. W oknach prezbiterium znajduje się pięć witraży figuralnych z przedstawieniami św. Katarzyny i świętych polskich. Dwanaście rokokowych obrazów z 2 połowy XVIII wieku przedstawia apostołów. Po lewej stronie kościoła na ścianie prezbiterium znajduje się pięć figur barokowych z XVIII wieku tworzących kompozycję Przemienienia Pańskiego.

Wolnostojący, kamienny ołtarz główny przedstawia Chrystusa na krzyżu na tle płaskorzeźby panoramy Jerozolimy.

Wnętrze ma cztery ołtarze. W lewej nawie usytuowany jest obraz Matki Bożej Przedziwnej - słynącej łaskami, w ramionach transeptu ołtarz z obrazami: św. Antoniego, św. Franciszka, św. Maksymiliana, w prawej nawie ołtarz z wizerunkiem Serca Jezusowego.

W prawych ramionach transeptu znajduje się ołtarz z obrazem św. Józefa i św. Bernardyna oraz nowsza kopia obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Wewnątrz świątyni znajdują się stacje Drogi Krzyżowej z II połowy XIX wieku.

Kościół posiada dwie kaplice. Jedna z nich znajduje się przy prezbiterium. Ma neogotycki ołtarz przedstawiający Zwiastowanie z dwoma scenami - z prawej Pokłonu Trzech Króli, z lewej 12-letniego Jezusa nauczającego w świątyni. Druga kaplica przy nawie bocznej od południa z ołtarzem Matki Bolesnej.

Na zewnątrz kościoła znajduje się jeszcze neogotycka kaplica Męki Pańskiej, wewnątrz której umieszczono cztery barokowe rzeźby świętych z XVIII wieku, statuę Matki Bożej Bolesnej oraz posąg Chrystusa Frasobliwego.

Kosciół jest sanktuarium maryjnym ze względu na rolę, jaką odgrywa kult Matki Bożej Różańcowej zwanej Przedziwną lub Grybowską.

Obok kościoła usytuowane są dwie plebanie. Starsza, pochodząca z 1699 roku, posiada wewnątrz bogate zbiory sztuki kościelnej i pełni funkcję Muzeum Parafialnego. Wśród eksponatów na uwagę zasługują: gotycki obraz św. Zofii z córkami z około 1460 roku, obrazy: Przemienienia Pańskiego z XVI wieku, św. Rodziny z około 1500 roku, św. Sebastiana z XVII wieku, dwie ikony z postaciami apostołów z XVI wieku, ikona Chrystusa z początku XVIII wieku oraz dwa trójkątne zwieńczenia nie zachowanego ołtarza tryptykowego z popiersiami proroków Daniela i Zachariasza z około 1460 roku.

Muzeum posiada także starodruki np. ewangeliarze cerkiewne z początku XIX wieku oraz pergaminowy dokument królewski z 1724 roku adresowany do rzemieślników grybowskich z własnoręcznym podpisem króla Augusta II Mocnego. Druga plebania wybudowana w latach 1982-1985 jest zamieszkana przez kapłanów pracujących w parafii.

Dokładne daty urzędowania plebanów w parafii grybowskiej z małymi wyjątkami znane są od 1606 roku.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.