«powrót

Grywałd: kościół św. Marcina

Kościół pw. św. Marcina pochodzi z II. poł. XV w. Nawa i prezbiterium nakryte są oddzielnymi dachami. W dachu nad nawą niewielka czworościenna sygnaturka. Wieżę i część nawy otaczają częściowo zaszalowane podcienia. Ściany i stropy kościoła pokryte są polichromią z 1618 r.

Późnogotycki tryptyk pochodzi z ok. 1500-1510 r. i przedstawia pośrodku obraz św. Marcina oraz postaci świętych i obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem w zwieńczeniu.

Ołtarze boczne pochodzą z XVII w. W prawym znajduje się obraz świętych Doroty i Katarzyny z 1640 r., przemalowany w 1876 r. Rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem pochodzi z XVII w. Wiek młodsza jest barokowo-ludowa rzeźba Pieta.

Dwa krucyfiksy barokowo-ludowe pochodzą z XVII i XVIII w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.