«powrót

hagiografia

(gr hagios święty, grapho piszę) piśmiennictwo chrześcijańskie poświęcone świętym, zawierające zwłaszcza ich życiorysy. Pierwowzorem były sprawozdania naocznych świadków z procesów sądowych i śmierci męczenników (Acta martyrum). Z czasem rozwinęły się one w budujące opowiadania hagiograficzne.

Jednym z pierwszych tekstów hagiograficznych był żywot św. Antoniego, pustelnika z IV w. Starożytni i średniowieczni autorzy nie zawsze byli krytyczni wobec źródeł i obok żywotów świętych zamieszczali także legendy i relacje o cudach. Najbardziej znany zbiór to Złota legenda Jakuba de Voragine.

Wydawanie krytycznych źródeł hagiograficznych rozpoczęło na przełomie XVI i XVII w. Towarzystwo Bollandystów, założone przez niderlandzkich jezuitów. Seria Acta santorum ukazuje się od dzisiaj.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.