«powrót

Hajnówka: spotkania zespołów kolędniczych

Na początku celem spotkań było odszukanie i podtrzymanie tradycji, która wtedy gwałtownie ginęła. Obecnie (kiedy zespołów jest wiele) - zwrócenie uwagi na to co rodzime i osadzone w tradycji lokalnej.

Jury ocenia w różnych kategoriach wiekowych oraz wyszczególnia grupy śpiewające kolędy z gwiazdą lub z innymi rekwizytami (szopki, kosze, lampki, koza) i grupy w formach herodowych (forma bardziej teatralna).

Organizator: Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury w Białymstoku, Białostockie Towarzystwo Muzyczne im. St. Sobierajskiego w Białymstoku oraz Hajnowski Dom Kultury. Termin: koniec stycznia.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.