«powrót

Hałcnów: Bolesna Pani Hałcnowska

Figura Bolesnej Pani Hałcnowskiej znajduje się w hałcnowskim sanktuarium .

Pieta przedstawia Matkę Bożą trzymającą na kolanach naturalnej wielkości ciało swojego Syna z przebitym bokiem i raną na dłoni.

Prawa ręka Chrystusa opada bezwładnie, lewa oraz nogi przykryte są płaszczem Maryi.

Maryja z widocznym bólem na twarzy patrzy w dal.

Obecnie czczona figura powstała w 1948 roku. Pierwotna, wzorowana na rzeźbach wczesnogotyckich, powstała najprawdopodobniej w XVI wieku. Chrystus miał wielkość dziecka, a Maryja patrzyła na Jego twarz z uśmiechem. Figura ta spłonęła w 194 roku.

Pierwsze wspomnienie kultu hałcnowskiej figury pochodzi z 1764 roku. W kronice dworskiej pisarz odnotował, że figura była przybita do wielkiego dębu. Na słupku postawionym naprzeciw figury paliła się lampa w latarni. Miejscowa ludność opowiadała, że figura w tym właśnie miejscu znajduje się od niepamiętnych czasów.

Jan Paweł II ofiarował Maryi różaniec z Gwadelupy w Meksyku.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.