«powrót

heksagram

(gwiazda Dawida, tarcza Dawida, pieczęć Salomonowa) sześcioramienna gwiazda, ułożona z dwóch nałożonych na siebie równobocznych trójkątów. Jest symbolem przenikania się świata widzialnego i niewidzialnego. Od VII w. jest symbolem judaizmu.

Geneza tego znaku nie jest jasna. Można go znaleźć nie tylko w zabytkach hebrajskich, ale także na babilońskich pieczęciach, na chorągwiach osmańskich Turków i arabskich amuletach, a także w bizantyjskich tekstach magicznych.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.