«powrót

Hrubieszów: cerkiew Wniebowzięcia NMP

Cerkiew prawosławna p.w. Wniebowzięcia NMP wzniesiona została w latach 1873-1875 przez hrubieszowskich parafian.

Reprezentuje styl rosyjsko-bizantyjski. Posiada 13 cebulastych kopuł.

Wewnątrz znajduje się wiele zabytkowych ikon, chorągwi, krzyży, kielichów i świeczników.

Ikonostas wykonano z masywnego drzewa dębowego, z pozłoconymi rzeźbami. Wszystkie ikony w ikonostasie i na cerkwi pisał artysta z Petersburga Siłajew.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.