«powrót

Ibramowice: klasztor norbertanek

Klasztor św. Apostołów Piotra i Pawła został ufundowany w latach 1223-1226 przez krakowskiego biskupa Iwo Odrowąża dla Panien Norbertanek – zgromadzenia zajmującego się zakładaniem szpitali i hospicjów oraz działalnością duszpasterską.

Z pierwotnej świątyni norbertanek zachowało się niewiele. Zdewastowana przez mongolskich najeźdźców, w pocz. XVIII w. otrzymała zupełnie nowy kształt, wzorowany na monumentalnych założeniach barokowych Rzymu. Wyposażenie kościoła cechuje jednolitość stylu. Do najpiękniejszych elementów wystroju należą architektoniczne ołtarze, z których główny wzorowany jest na ołtarzu w rzymskim S. Ignazio oraz freski.

Z kościołem złączony jest klasztor. Piętrowe budynki zgrupowane są wokół prostokątnego wirydarza. Sień, krużganki, oratorium i kapitularz zdobią freski.

W skład kompleksu klasztornego wchodzi także oficyna księży, dom kapelana i murowany spichlerz. Całość otoczona jest murowanym XVIII-wiecznym ogrodzeniem, którego ozdobą jest brama-dzwonnica z 1780 r.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.