«powrót

Ibramowice: kościół św. Benedykta

Zachowany do dziś kościół jest budowlą murowaną, wzniesioną w latach 1732-1735 na miejscu stającego tu drewnianego kościółka pod tym samym wezwaniem.

Jego głównymi fundatorami byli: archiprezbiter bazyliki Mariackiej w Krakowie ks. Dominik Lochman i ówczesna ksieni klasztoru norbertanek Zofia Grotówna. W murowane ogrodzenie świątyni włączone są barokowe budynki dzwonnicy kościelnej i kostnicy oraz kamienne schody. Jednonawowy kościół, o skromnej dekoracji ścian, przystrojono wspaniałą późnobarokową polichromią figuralną.

W ołtarzu głównym znajduje się obraz ukazujący śmierć św. Benedykta autorstwa krakowskiejo malarza Wojciecha Eliasza.

Boczne ołtarze są również późnobarokowe, mieszczą obrazy Ecce Homo i Matki Bożej Częstochowskiej namalowane w latach 30. XX w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.