«powrót

Iłża: kościół św. Ducha

Zespół zabytkowy dawnego szpitala św. Ducha obejmuje kościół św. Ducha i dawny budynek szpitalny erygowany w 1448 r. przez Zbigniewa Oleśnickiego, biskupa krakowskiego.

Kościół św. Ducha z XV w, zniszczony podczas I wojny światowej został odbudowany w 1922 r. Budynek kościoła murowany z kamienia łamanego ma krótką prostokątną nawę z węższym kwadratowym prezbiterium ze stropem kolebkowym.

Przylegający do kościoła dawny budynek szpitalny został wzniesiony w 1754 r. z fundacji biskupa Andrzeja Załuskiego na miejscu szpitala z XV w. Świadczy o tym umieszczona przy wejściu tablica erekcyjna.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.