«powrót

Inowrocław: kościół Najświętszej Maryi Panny

Kościół Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu jest najstarszą budowlą zabytkową w mieście. Jego budowę rozpoczął w końcu XII w. Książe Leszek, wnuk Bolesława Krzywoustego.

Świątynia została przebudowana w XIV w. Po pożarze w 1834 r. przez wiele lat nie była odbudowywana (stąd przydomek "Ruina"). Odbudowa odbyła się dopiero w 1900-02 r. Wtedy też kościołowi przywrócono charakter romański.

Jednonawowa, zbudowana z granitowych ciosów świątynia ma prezbiterium zakończone półkolistą absydą. Fasada zachodnia wzmocniona jest dwiema kwadratowymi wieżami (górne partie wież wykonane z cegły).

Na zewnętrznych ścianach kościoła znajdują się płaskorzeźby lub ryte w kamieniach twarze ludzkie i diabelskie, krzyże i fantastyczne zwierzęta. Podobne wyobrażenia znajdują się na innych świątyniach z tego okresu. Przypisywane im znaczenie magiczne jest w tej chwili trudne do ustalenia.

Wewnątrz znajduje się m.in. gotycka rzeźba Matki Boskiej Uśmiechniętej i odlany w 1591 r. dzwon.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.