«powrót

interdykt

(łac inderdictum zakaz) w Kościele katolickim kara wyłączająca ochrzczonego całkowicie lub częściowo z uczestnictwa w życiu religijnym. W przeciwieństwie do ekskomuniki nie zrywa jednak łączności z Kościołem.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.